Louise Sparf-26-Edit-WEB-sh
IMG-2068
arthur-poulin-NhU0nUR7920-unsplash
IMG-7597___serialized1
charlesdeluvio-wn7dOzUh3Rs-unsplash

FOREDRAG 

 

 

INSPIRATIONAL TALKS  & KEYNOTES 

Længde og indhold tilpasses jeres ønsker og kan både være på store scener, exclusive settings og i naturen.


Få inspiration, research og cases fra innovative frontrunners til at kick-starte vigtige drøftelser i teamet om det meningsfulde arbejdsliv og nye bæredygtige forretningsperspektiver.

 

  • Skræddersyet til jeres virksomhed og jeres ståsted
  • Underholdende, energifyldt og tankevækkende
  • Let anvendelige værktøjer, der kan bruges personligt og professionelt


Bygger på egne erfaringer med et lederskab i balance set i spændingsfeltet mellem
nye samfundsøkonomiske teorier, forskning i organisationsstrukturer og ledelsesmodeller, kvantefysik, hjerneforskning og psykologi. For intet kan leve isoleret, ej heller fungere alene. Alt skal ses og forstås fra et helhedsperspektiv.


De arbejdslivsstrukturer, vi lever under, er lavet og udtænkt af mennesker i fortiden. Kun mennesker i nutiden kan skabe ændringen, og det kan kun ske ved at gå sammen, støtte op og tydeligt sige fra over for drænende ledelse og en opslidende arbejdskultur.Format: 30-90 min.


Priseksempel for +50 personer i 90 min: 22.500 excl. moms

 

 

PAUSENS KRAFT

 

Som rådgiver og tidligere topchef har jeg set, hvordan ledere føler sig både fortravlede og utilstrækkelige og uden kontakt til deres krop og hjerte. Jeg har set ledere haste rundt mellem møder uden tid til at lytte og være til stede. Travlhed og konstant dårlig samvittighed forplanter sig på den måde i lederens sindstilstand og fjerner lederen fra sin kreativitet og intuition. Lær hvorfor virksomheder og ledere bør lære at bruge pauser og restitution – også i form af vejrtrækning – som et aktiv, et værktøj og et konkurrenceparameter.

 

 

DET REGENERATIVE LEDERSKAB

 

Vi befinder os midt i en brydningstid. Et perspektivskifte, der skubber til arbejdslivet og vores forestillinger om, hvordan et lederskab forvaltes, er i gang. Det nye paradigme kaldes regenerativ ledelse. Ordet ”regenerativ” betyder at genopbygge. At regenerere er så at sige at genoplade batterierne. Det sker ved at udøve holistisk, nærværende og inkluderende ledelse – der både er livgivende og genopbyggende. Lær hvordan man som regenerativ leder skal påtage sig ansvaret som økosystemsfacilitator dvs. skabe de bedste rammer og vilkår for sine kollegaers og medarbejderes engagement og glæde. Hør om de regenerative principper der kan sikre, at arbejdspladsen altid

skaber mere, end den tager (energi og ressourcer), og at der er overskud i alle led af arbejdspladsens processer og

værdikæde og hos medarbejderne.


 

             LEDERSKABET I BALANCE:

             MINDRE KONTROL, MERE HJERTE

 

 

Et lederskab i balance er en bevægelse fra kontrol til hjerte.

Tillid, frihed og fleksibilitet er alt for ofte tomme floskler, fordi århundreder med kontrol og et øje på hver en finger har sat sine dybe spor i vores ledelsesstil og arbejdskultur. Kravene til morgendagens ledelse er, at lederen i højere grad bringer sine personlige kompetencer ind i samspillet med andre mennesker og formår at anvende og regulere sine følelser optimalt. Inddragelse af emotionelle og mentale ressourcer gør den enkelte leder til en bedre chef, både for sig selv og for sine medarbejdere. I præsenteres for bud på, hvilke skridt der kan flytte os mod den femte industrielle (r)evolution, hvor hjertets fornemmelser bliver anset for lige så vigtige som fornuftens rationale.

 

DET MENTALT BÆREDYGTIGE ARBEJDSLIV

 

 

Det er blevet et samfundsanliggende at skabe mere bæredygtige virksomheder. Og halleluja for det!
Der er dog også en mental bæredygtighedsagenda, som ikke får helt så meget omtale, og det til trods for – eller måske netop på grund af - det handler om medmenneskelighed. En mentalt bæredygtig arbejdsplads ser det som sin fornemmeste opgave at sikre overskud på de mentale
ressourcer før overskud på bundlinjen.

 

 

FRA EGO-STYRING TIL ØKO-LEDELSE

 

Skiftet fra mindre ego-styring til mere øko-ledelse kræver at vi udfordrer vores opfattelse af, hvordan vi selv, naturen og verden fungerer og hænger sammen. Vi skal altså turde sætte spørgsmålstegn ved vores virkeligheds- og verdensopfattelse og gå en ny tid i møde på en ny måde.

Vejen mod mindre ego- til mere øko-bevidsthed i ledelse kræver blandt andet et opgør med den udbredte præstations- og perfekthedskultur, der dikterer, at vi skal være dygtige i alle livets facetter. Det fordrer en væsentlig omlægning af fokus fra mennesket som en ressource til mennesket som natur.

Naturen består af levende organismer, såkaldte selvorganiserende systemer, der hele tiden regenererer og fornyer sig i forhold til de fire årstider. Der er en tid for vækst og en tid for dvale. Denne naturens logik overfører den regenerative ledelsestilgang til arbejdet med menneskelige ressourcer i organisationer, til lederskabet og til måden, arbejdslivet er organiseret på.

 

REGENERATIV LEDESE & COMPASSION 
som redskaber til at styrke psykologisk tryghed


At have dine kollegaers trivsel for øje er ikke let, slet ikke hvis kulturen ikke accepterer tvivl, nysgerrighed og åbenhed. Vores nuværende arbejdsliv bygger på principper helt tilbage fra industrialiseringen og de giver psykologisk tryghed trænge kår. De regenerative principper giver redskaber til at styrke den psykologiske tryghed i teamet og på arbejdspladsen 


Louise Sparf holdt et inspirerende oplæg for 500 ledere og medarbejdere til vores årlige Store Lederforum I Gentofte Kommune. Med stor indlevelse og solid faglig viden på feltet, gjorde hun os klogere på regenerativ ledelse, og nødvendigheden af, at vi bliver endnu bedre til at respektere vores krop og hjernes behov for pauser. Hvordan vi både skal arbejde med at geare op, når opgaven kalder på det – men også huske at give plads til at geare ned, give plads til langsommelighed og eftertanke. Ikke kun for at skabe bæredygtige arbejdsfællesskaber, men også som forudsætning for, at vi kan være innovative, kreative og skabe værdi for borgerne i Gentofte.

Signe Rostgaard

HR-chef
Gentofte Kommune

Stor tak for en rigtig givende og inspirerende workshop, for mig og min ledergruppe.

Jeg er vild med den måde du fik videnskaben omkring mennesket og hjernen med i, hvorfor det er så vigtigt at vi holder pauser, mentale pauser.

Vi blev klogere på, hvordan vi som ledere kan være rollemodeller og vise vejen overfor vores medarbejdere, og derved skabe en sundere og bedre arbejdsplads, og have YIN / YANG og fokus på ”økosystemet” i vores lederskab. At ved vi passer på os selv, også er med til at skabe en bedre arbejdsplads og kultur, som tiltrækker og fastholder de bedste ledere og medarbejdere, også på den lange bane. Det som bliver vigtigt, er at holde fast i det, gøre det levende i vores travle hverdag.

Carina Bukkehave
CEO
Carglass

unsplash