IMG-7597___serialized1
arthur-poulin-NhU0nUR7920-unsplash
jason-goodman-6awfTPLGaCE-unsplash

WORKSHOP & SEMINARER 

 

 

SKRÆDDERSYET TIL DIN VIRKSOMHED & JERES KONTEKST 

Længde og indhold tilpasses jeres ønsker og kan både være på store scener, exclusive settings og i naturen.


Få inspiration, research og cases fra innovative frontrunners til at kick-starte vigtige drøftelser i teamet om det meningsfulde arbejdsliv og nye bæredygtige forretningsperspektiver.

 

  • Skræddersyet til jeres virksomhed og jeres ståsted
  • Underholdende, energifyldt og tankevækkende
  • Let anvendelige værktøjer, der kan bruges personligt og professionelt


Bygger på egne erfaringer med et lederskab i balance set i spændingsfeltet mellem
nye samfundsøkonomiske teorier, forskning i organisationsstrukturer og ledelsesmodeller, kvantefysik, hjerneforskning og psykologi. For intet kan leve isoleret, ej heller fungere alene. Alt skal ses og forstås fra et helhedsperspektiv.


De arbejdslivsstrukturer, vi lever under, er lavet og udtænkt af mennesker i fortiden. Kun mennesker i nutiden kan skabe ændringen, og det kan kun ske ved at gå sammen, støtte op og tydeligt sige fra over for drænende ledelse og en opslidende arbejdskultur.Format: 2 timer til 2 døgn 


Priseksempel: 18.000 excl. moms

 

 

DET REGENERATIVE LEDERSKAB

 

Vi befinder os midt i en brydningstid. Et perspektivskifte, der skubber til arbejdslivet og vores forestillinger om, hvordan et lederskab forvaltes. Det nye paradigme kaldes regenerativ ledelse. Ordet ”regenerativ” betyder at genopbygge. At regenerere er så at sige at genoplade batterierne. Det sker ved at udøve holistisk, nærværende og inkluderende ledelse, Lær hvordan man som regenerativ leder skal påtage sig ansvaret som økosystemsfacilitator dvs. skabe de bedste rammer og vilkår for sine kollegaers og medarbejderes engagement og glæde. Bliv klogere på de regenerative principper, der kan sikre, at arbejdspladsen altid skaber mere, end den tager (energi og ressourcer), og at der er overskud i alle led af arbejdspladsens processer og værdikæde og hos medarbejderne.


CASE: 6 måneders forløb for ledergruppe i Energinet


LEDERSKABET I BALANCE: MINDRE KONTROL, MERE HJERTE

 

 

Et lederskab i balance er en bevægelse fra kontrol til hjerte.

Tillid, frihed og fleksibilitet er alt for ofte tomme floskler, fordi århundreder med kontrol og et øje på hver en finger har sat sine dybe spor i vores ledelsesstil og arbejdskultur. Kravene til morgendagens ledelse er, at lederen i højere grad bringer sine personlige kompetencer ind i samspillet med andre mennesker og formår at anvende og regulere sine følelser optimalt. Inddragelse af emotionelle og mentale ressourcer gør den enkelte leder til en bedre chef, både for sig selv og for sine medarbejdere. I præsenteres for bud på, hvilke skridt der kan flytte os mod den femte industrielle (r)evolution, hvor hjertets fornemmelser bliver anset for lige så vigtige som fornuftens rationale.


CASE: 24 timers manager døgn for Deloitte FSI A&A

 

REGENERATIVE LEDELSE & COMPASSION - REDSKABER TIL AT STYRKE PSYKOLOGISK TRYGHED


At have dine kollegaers trivsel for øje er ikke altid nemt, slet ikke hvis kulturen ikke accepterer tvivl, nysgerrighed og åbenhed. Vores moderne arbejdsliv bygger på principper helt tilbage fra industrialiseringen og de giver psykologisk tryghed trænge kår. Det kalder på et nyt sæt principper - de regenerative - som giver redskaber til at styrke den psykologiske tryghed i teamet og på arbejdspladsen


CASE: 2 timers workshop for Gigtforeningens Ledergruppe


 

DET MENTALT BÆREDYGTIGE ARBEJDSLIV

 

 

Det er blevet et samfundsanliggende at skabe mere bæredygtige virksomheder. Og halleluja for det!
Der er dog også en mental bæredygtighedsagenda, som ikke får helt så meget omtale, og det til trods for – eller måske netop på grund af - det handler om medmenneskelighed. En mentalt bæredygtig arbejdsplads ser det som sin fornemmeste opgave at sikre overskud på de mentale
ressourcer før overskud på bundlinjen.

 

CASE: 1-dags facilitering af ledergruppe i DSB

 

LIVSBALANCE &  PAUSENS KRAFT

 

Mange ledere føler sig både fortravlede og utilstrækkelige og uden kontakt til deres krop og hjerte.  Vi haster rundt mellem møder uden tid til at lytte og være til stede. Travlhed og konstant dårlig samvittighed forplanter sig på den måde i vores sindstilstand og fjerner os fra vores  kreativitet og intuition.


På denne workshop lærer du at genfinde din livsbalance og blive klogere på, hvorfor virksomheder og ledere bør lære at bruge pauser og restitution – også i form af vejrtrækning – som et aktiv, et værktøj og et konkurrenceparameter.

Workshoppen består af 2 dele: DEL 1 oplæg om hvordan pauser i arbejdsdagen kan styrke koncentrationen og paradoksalt nok kan sikre, at vi kan yde mere  for mindre. DEL 2 består af en hands-on workshop, hvor I får en introduktion til mentalt fokus og vejrtrækningsøvelser, som nemt kan implementeres i hverdagen. Denne del faciliteres i samarbejde med mental træner og neurocoach Mathilde Moyell.


CASE: 2 timers workshop hos MindFuture

"Kombinationen af Louises oplæg og Mathildes workshop gav vores medarbejdere inspiration men også håndgribelige metoder til hvordan de vigtige pauser kan implementeres i arbejdsdagen. Ved ikke bare at være passiv tilskuer til et foredrag, men  aktivt at være en del af en workshop blev oplægget  relevant og konkret for medarbejderne. Både oplæg og workshop var af kortere varighed og var derfor nemt at få implementeret på dagen og værdien af den samlede oplevelse var stor, trods den beskedne investering af medarbejdernes tid


Nicoline Tardini
COO

Louise Sparf holdt et inspirerende oplæg for 500 ledere og medarbejdere til vores årlige Store Lederforum I Gentofte Kommune. Med stor indlevelse og solid faglig viden på feltet, gjorde hun os klogere på regenerativ ledelse, og nødvendigheden af, at vi bliver endnu bedre til at respektere vores krop og hjernes behov for pauser. Hvordan vi både skal arbejde med at geare op, når opgaven kalder på det – men også huske at give plads til at geare ned, give plads til langsommelighed og eftertanke. Ikke kun for at skabe bæredygtige arbejdsfællesskaber, men også som forudsætning for, at vi kan være innovative, kreative og skabe værdi for borgerne i Gentofte.

Signe Rostgaard

HR-chef
Gentofte Kommune

Stor tak for en rigtig givende og inspirerende workshop, for mig og min ledergruppe.

Jeg er vild med den måde du fik videnskaben omkring mennesket og hjernen med i, hvorfor det er så vigtigt at vi holder pauser, mentale pauser.

Vi blev klogere på, hvordan vi som ledere kan være rollemodeller og vise vejen overfor vores medarbejdere, og derved skabe en sundere og bedre arbejdsplads, og have YIN / YANG og fokus på ”økosystemet” i vores lederskab. At ved vi passer på os selv, også er med til at skabe en bedre arbejdsplads og kultur, som tiltrækker og fastholder de bedste ledere og medarbejdere, også på den lange bane. Det som bliver vigtigt, er at holde fast i det, gøre det levende i vores travle hverdag.

Carina Bukkehave
CEO
Carglass

unsplash